*
**    
ZKO č. 648    ***

Česká Třebová - JAVORKA

~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Výcvik

     O nás

     Mládež

     Plán akcí

    
Soutěže

     Odkazy jinam

     Sponzoři

     Fotogalerie

     PODORLICKÁ LIGA

 

Kontakt:
e-mail:
Iveta Skalická
mobil:
608 179 943


 

***    Mládež z pověření PKO   ***
 


Členi družstva mládeže od prvopočátku


Vedoucí družstva Pardubického kraje: Iveta Skalická (předseda Komise mládeže ČKS)
Výcvikáři:
Marie Stráníková, Pavel Hylák

      Práce s mladými psovody je velice náročná, ale o to záslužnější. Při správné motivaci je velký předpoklad, že děti
      budou úspěšně pokračovat ve výcviku psů, ať už v kterémkoliv kynologickém sportu či rekreační oblasti, i v dospělosti.

      Naše práce s mládeží je v rámci Kraje zařazena i do Protidrogového programu a Volnočasových aktivit pro mládež.

      V roce 2001 byla naše členka Iveta Skalická pověřena vznikem a vedením Krajského družstva mládeže a přípravou
      Reprezentačního družstva PKO. Zájem o trénink v Družstvu projevili děti z celého Pardubického kraje.

      Pro počátky Reprezentačního družstva ovšem byli zapůjčeni psi Marie Stráníkové - Garo z Kraje Valdštejna a Aryn
      z Dajjir Ivety Skalické.

      Díky vynikající práci Ivety a ternérů Marie Stráníkové a Pavla Hyláka již v prvním roce připrav postoupili 4 psovodi
      na Mistrovství ČR mládeže a dosáhli výborných výsledků.

      I další roky se potvrzovala správnost našeho přístupu - pravidelné secviky, střídání tréninkových ploch a především
      individuální přístup. Velice přínosné se rovněž ukázalo zajišťování tréninku přímo v soutěžním areálu MČR před těmito
      akcemi.

      Rovněž materiálové zázemí bylo a je kvalitní - za pomoci PKO a námi zajištěných sponzorů poskytujeme reprezentační
      oděv, výcvikové i figurantské pomůcky.

      Dětem se věnujeme nejenom v rámci Reprezentace, ale i nováčkům během Letních táborů pro děti a psy a rovněž
      v rámci Výcvikových kurzů. Ideální oblastí pro nové mladé "pejskaře" je také Agility.

      Letní tábory jsou také ideálním startem pro malé zájemce o kynologii, při zájmu pomůžeme najít ideální kynologickou
      organizaci v místě jejich bydliště apod.


- 2012

- 2011

- 2010

- 2009

- 2008

- 2007

- 2006