*
**    
ZKO č. 648    ***

Česká Třebová - JAVORKA

~~~~~~~~~~~~~~~~~
         Výcvik

     O nás

     Mládež

     Plán akcí

    
Soutěže

     Odkazy jinam

     Sponzoři

     Fotogalerie

     PODORLICKÁ LIGA

 

Kontakt:
e-mail:
Iveta Skalická
mobil:
608 179 943


 

***    O nás   ***


Členi naší ZKO                Psi naší ZKO                Budování areálu


Vítáme Vás na našich stránkách a děkujeme tímto za Váš zájem o nás. V následujících řádcích Vám chceme přiblížit práci naší ZKO, úspěchy jednotlivých členů a pořádané akce.


...naše ZKO disponuje pouze výcvikáři I. stupně ! ! !

Kde sídlíme? mapka ZDE
Výcvikový kynologický areál ZKO Javorka se nachází v České Třebové nad Národním domem u parku Javorka směrem na Kozlov v prostorech nad vodárnou.


Kdy cvičíme?
Individuelní výcvik probíhá během celého týdne dle dohody s výcvikáři, pravidelně cvičíme každou středu a pátek odpoledne a v neděli dopoledne.


Charakteristika ZKO:
Zaměření naší ZKO je poněkud netypické a tím odlišné od ostatních kynologických organizací. Přestože je naše organizace jednou z nejmladších v regionu, dosáhla v minulých letech opravdu vynikajících úspěchů. Zásluhu na tom mají především velmi úspěšní výcvikáři, s praxí i 22 let v oboru a se zkušenostmi nejenom z naší, ale i světové kynologie. Jako jediná v kraji disponuje naše ZKO pouze s výcvikáři s dosaženou 1. výkonnostní třídou.


Naše organizace preferuje 2 směry:
1) příprava na vrcholový výcvik ve všech typech u nás konaných závodů (MZŘ, NZŘ, Agility, Speciální stopy, Obedience,...)
2) výcvikové kurzy pro veřejnost, prováděné velmi intenzívní formou s individuálním přístupem ?
- s možností (při zájmu psovoda) rychlého přechodu ze základního výcviku až ke složení zkoušek či přípravě na soutěže
- jako jediní umožňujeme složení zkoušek ze základní ovladatelnosti pro účastníky kurzů z řad široké kynologické veřejnosti
Výcvikové kurzy v našem areálu zajišťuje CANIS CENTRUM PROFESSIONAL, jejíž nabídku je možno zhlédnout na stránkách CANIS CENTRUM.


Pokračujeme…
Mnoho psovodů, kteří prošli výcvikovými kurzy, zůstává nadále v naší ZKO, ať již z důvodu sportovního vyžití v rekreační kynologii nebo kvůli možnosti předvést dosažené výsledky i na zkouškách či soutěžích. Díky absolvování výcviku v krátkodobém kurzu tak mohou velmi rychle dosáhnout v obou možnostech velmi dobrých výsledků. Podle typu a schopností jejich psa jim naši výcvikáři doporučí konkrétní zaměření dalšího výcviku (všestrannost, specielní cviky, agility, …) a umožní jim tak dosáhnout co nejlepšího výsledku. V žádném případě se …. nesnažíme "předělávat" psy, radost z výcviku mohou mít pouze při uplatnění svých vloh.


Tréninky a akce:
Naše ZKO koná pravidelně během celého roku mnoho zkoušek z výkonu dle NZŘ, MZŘ, KJ apod. Pro zájemce z okolních ZKO i z řad veřejnosti provádíme tréninky před konanými zkouškami, případně i před různými soutěžemi při zajištění naším výcvikářem a figurantem. Ve vyjímečných situacích umožňujeme i trénink na stadionu. To vše samozřejmě s naším vybavením. Všechny akce, které pořádáme, patří mezi regionální a republikové. Letos jsme mezi ně zařadili i dvě akce mezinárodního formátu.


Pověření Kraje - Krajské družstvo mládeže
Krajským výborem naší oblasti byla naše ZKO již loni pověřena sestavením a dalším vedením Krajského družstva mládeže. Pořádáním pravidelných secviků a Letního soustředění tohoto družstva se snažíme vzbudit zájem mladých psovodů o sportovní kynologii a především zlepšit výkony jednotlivých psovodů a jejich psů.


Speciální zaměření:
Výcvik Fly Ballu, Obedience, Tance se psem, příprava na OVVR, svody, výstavy a bonitace plemen a pachové práce včetně přípravy na základní záchranářské zkoušky.